Olejomalba z fotografie – Oil painting from photo

 

nahled0

 

 

 

 

The result can be printed on photographic paper, leave the frame and during normal viewing nobody will notice that they are not painted image, but printing on paper.

In these previews will offer pohlwd the original image in the corner to the left down to her final effect and two previews detail at full resolution. Exactly so, then the resulting work when viewed from close look

I would like to offer you an original oil paintings photo editing style, calling faithfully mimics how inaccuracies brush strokes, as well as the structure of the canvas, on which is painted a picture like this.

The results can be printed on photographic paper, leave the box and common view no one will notice that they are not painted image, but printing on paper.

These thumbnails offer pohlwd original image at the left corner down to its final effect and two views in detail at full resolution. Exactly, then the resulting work when viewed up close

 

Chtěl bych Vám nabídnout originální úpravu fotografií do stylu olejomalby, kteá věrně napodobuje jak nepřesnosti tahů štětcem, tak také strukturu plátna, na kterém je tento jako obraz namalován.

Výsledek můžete vytisknout na fotografický papír, nechat zarámovat a při běžném prohlížení nikdo nepozná že se nejedná o malovaný obraz, ale o tisk na papír.

V následujících náhledech Vám nabízím pohlwd na původní fotografii v rohu v levo dole, za ní je výsledný efekt a dva náhledy detailu v plném rozlišení. Přesně takto pak výsledná práce při pohledu z blízka vypadá

Rád bych Vám nabídnout originální olejomalby pro úpravu fotografií styl, volat věrně napodobuje jak nepřesnosti tahy štětcem, stejně jako struktura plátna, na kterém je namaloval obraz, jako je tento.

Výsledek lze vytisknout na fotografický papír, ponechte rámeček a při běžném pohledu nikdo si všimnout, že nejsou malovaný obraz, ale tisk na papír.

V těchto náhledech nabídne pohlwd původní obraz v rohu vlevo dolů k jejímu konečnému efektu a dva náhledy podrobněji v plném rozlišení. Přesně tak, pak výsledné dílo při pohledu zblízka

 

nahled2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nabízím Vám možnost objednání si této služby

Buď mi zašlete zdrojový soubor a já Vám jej upravím do výše jmenované podoby za 59 korun českých nebo 2 eura

Velikost souboru musí být alespoň 6 Mpx.

Ideální řešení je nejprve domluvit se předběžně meilem. Mohu zajistit i tisk do velikosti A3 ale to je pak nutné domluvit konkrétní podmínky a ceny.

Je možné mne kontaktovat na rostik924@gmail.com

Nabízím ti možnost objednání služby

Buď mi poslat zdrojový soubor, a já ji upravit ve výše uvedeném tvaru za 59 korun nebo 2 eura

Velikost souboru musí být alespoň 6 megapixelů.

Ideálním řešením je první, aby se dohodly předběžně Meili. Mohu také poskytnout tisk až do formátu A3, ale pak je nutné zajistit specifické podmínky a ceny.

Je možné mě kontaktovat na rostik924@gmail.com

 

Podpora rodiny – vzkaz premiérovi

 

 

Vážený pane premiére.
Právě poslouchám ve zprávách Vaše reakce na otázky bezpečnosti státu, kyberterorismu a podobných věcí, které myslím si většinu občanů vůbez nezajímají. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli víte o tom, že české dětské domovy jsou přeplněné, a jestli se zajímáte o to, proč. Podívejme se na západ od našich hranic, jakým způsobem je tam podporována rodina. ne penězi. Rodina, která se nedovede finančně postarat sama o sebe je špatná rodina. Česká rodina potřebuje aby rodiče měli čas na své děti aby měli na to aby se mohli podívat na kulturní akce, aby šli s dětmi do kina, do divadla, na výstavu nebo festival, a ne aby se neustále pachtili a snažili se nějak přežít. Cestou ke spokojenosti a klidu českých rodin není zvyšování minimální mzdy. Podívejte se jakým způsobem rodiny na západě získaly svůj blahobyt a klid na výchovu dětí. Prostě rodina, lidé jsou tam postaveny nad peníze a zájmy podnikatelů a investorů. Jsou tam odbory, povinné odbory v podnicích. Je tam povinně o sobotách a nedělích zavřeno a pokud majitel chce, tak si musí v podniku třeba prodávat sám. Proč toto na západě jde a u nás ne. Proč u nás se provozovatelé řetězců na letácích chlubí, že mají otevřeno ve svátek. je to přece prasárna hnát lidi ve svátek do práce. Dnešní česká rodina nepotřebuje peníze, ale podporu ze strany státu proti moderním otrokářům. Aby měli čas a prostor se věnovat svým dětem. Aby prachy a zisk zaměstnavatele neměl přednost před člověkem. Chtěl bych znát Váš názor na tuto věc a jestli s tím chcete něco dělat. Na západě to jde. Jeďte do Rakouska, Německa a podívejte se které obchody tam jsou otevřeny a pokud jsou, kdo v nich v té době pracuje. Výmluvy nenažranců že budou muset zdražit, propustit lidi atd. vždyť při pohledu za hranice je to sprosté lhaní. Je to jen sebranka nenažraných …… neexistuje na to dostatečně sprosté slovo. Dělejte s tím něco.

Brexit – the beginning of the fight for freedom

So Britain is leaving the German Reich. Finally, someone has the courage to this undemocratic unit, which is detached from life, and who managed to Germany with France to replace the military occupation of Europe.

Where the national interests and needs of citizens were and yet there are still subordinated to the interests of a few individuals who own multinational companies and financial institutions. Where money is precedence over human life. Britain alone again fighting for freedom and democracy in Europe, as was the case during the Second World War. Europe for several decades, is facing the expansion of Germanic tribes, cloaked under the guise of economic assistance ,, „and political leaders, whose eyes are sealed euros to see it. Britain’s open eyes of Europe and the need to help her and sweep dictatorship controlled from Brussels. The EU is not an economic block, shows signs of a totalitarian social order as was the case with the German Reich, the Soviet Union, as well as those social and military dictatorship is unreformable. We need a dictatorship topple and start from scratch on the basis of equal and fair position of individual members, and especially the interests and the needs of millions of people and not just a few super-rich individuals.

I do not understand people of Scotland, who are open-minded people that want to remain in thrall to the dictatorial, absolutist, undemocratic governments from Brussels

Brexit – začátek boje za svobodu

Takže Británie odchází z Velkoněmecké říše. Konečně někdo má tu odvahu tento nedemokratický celek, který je odtržený od života, a kterým se povedlo Německu za pomoci Francie nahradit vojenské obsazení Evropy.

Kde národní zájmy a potřeby občanů byly a zatím ještě pořád jsou podřízeny zájmům několika jedinců, kteří vlastní nadnárodní společnosti a finanční ústavy. Kde peníze jsou nadřazeny nad život člověka. Británie znovu osamoceně bojuje za svobodu a demokracii v Evropě, stejně jako tomu bylo za druhé světové války. Evropa už několik desetiletí stojí před expanzí germánských kmenů, zahalenou pod rouškou ,,ekonomické pomoci“ a politické špičky, majíce oči zalepené eury to nevidí. Británie je otevřenýma očima Evropy a je potřeba jí pomoci a smést diktátorský režim řízený z Bruselu. EU není hospodářský blok, vykazuje známky totalitního společenského zřízení stejně jako tomu bylo v případě Velkoněmecké říše, SSSR, a stejně jako tyto společenské a vojenské diktatury je nereformovatelná. Je potřeba diktaturu svrhnout a začít od začátku na základě rovného a spravedlivého postavení jednotlivých členů a hlavně na zájmech a potřebách milionů lidí a ne jen několika superbohatých jedinců.

Nechápu obyvatele Skotska, kteří jsou svododomyslný národ, že chtějí zústat v područí diktátorské, absolutistické, nedemokratické vlády z Bruselu

Obrázek k potisku PNG yorkshire terrier – PNG image to be printed yorkshire terrier

http://img.flercdn.net/products/2/3/236530/7/4/8/7464847/gsarorupelnqxf-b.jpg

 

 

 

 

Dovoluji si Vám nabídnout své obrázky k potisku triček, nebo i jiných produktů. Pod obrázkem najdete odkaz na stránky, kde si můžete daný obrázek zakoupit. Je možno platit přes pay pal, takže se dá objednat prakticky z celého světa Ceny jsou nízké, kvalita vysoká.

Minimální velikost obrázků pro potisky je 4000 x 4000 pixelů a jsou ve formátu PNG, který se běžně používá pro tyto účely. Na druhém odkazu si můžete nechat obrázek vytisknout, jak na tričko, tak na spoustu jiných produktů.

Obrázky si můžete zakoupit ZDE

Vytisknout si je můžete ZDE

Hodně produktů s mými obrázky si můžete pořídit ZDE

Allow me to offer her images to printing T-shirts, or other products. Under the picture is a link to a site where you can purchase the image. You can pay via pay pal, so it can be ordered from practically all over the world prices are low, quality high.

The minimum size for printing images is 4000 x 4000 pixels and in PNG format, which is commonly used for these purposes. The second link you can have the image printed on both the shirt and on many other products.

Pictures can be purchased HERE

Print them out HERE

A lot of products with my pictures you can buy HERE

Grafický potisk, yorkshire terrier

Na tomto odkazu nejdete grafický potisk hlavy psa . Soubor je ve formátu PNG o velikosti 4000px x 4000px.

Po zaplacení obdržíte meilem soubor v této velikosti samozřejmě bez vodoznaku

 

 

Follow this link to the graphic print heads do not you dog . The file format is PNG sized 4000px x 4000px.

After payment you will receive Meili file of this size naturally without watermark

 

terrier

 

http://www.fler.cz/zbozi/pes-potisk-na-tricko-soubor-png-yorkshire-7464847

 

final produkts

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/21979488-printing-dogs-yorkshire-terrier

Grafický potisk, alaskan malamut

Na tomto odkazu nejdete grafický potisk hlavy psa aljašský malamut. Soubor je ve formátu PNG o velikosti 4000px x 4000px.

Po zaplacení obdržíte meilem soubor v této velikosti samozřejmě bez vodoznaku

 

Follow this link to the graphic print heads do not you dog Alaskan malamute. The file format is PNG sized 4000px x 4000px.

After payment you will receive Meili file of this size naturally without watermark

potisk na tričko grafic

http://www.fler.cz/zbozi/pes-potisk-na-tricko-soubor-png-malamut-7464395

You can choose from many ready-made products with this picture   Here

Zde si můžete vybrat z mnoha už hotových produktů s tímto obrázkem

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/21977829-products-with-breeds-of-dogs-alaskan-malamute?p=t-shirt&style=mens

Google, educadamente colocar indecente

Então, eu estava cerca de cinco anos pediu a conta AdSense relançamento. Apesar do fato de que eu estava bloqueada em 2010 e eu não sabia por que, apenas algumas afirmações gerais sobre a atividade inválida, sem direito a uma explicação ou informações sobre casos específicos que a atividade inválida. É claro que o dinheiro foi apreendido e supostamente vai se possível ser reembolsado para os anunciantes. Se possível, esta mágica eu tinha bastante intrigado. Como eu sei que uma vez que eu estava bloqueada conta, o dinheiro foi realmente devolvido a seus proprietários ??

Uma empresa decente seria este documento e enviou como prova de bloquear a conta afetada para estar acima de qualquer suspeita de que o dinheiro que sobra. Ele permanece no bloqueio afetada deve acreditar que isso era assim. A empresa atua como a Igreja GOOGLE é um desses. Você deve acreditar que Deus existe porque nós, os gurus da Igreja dizem.

É ainda mais absurdo é a resposta ao meu pedido de recuperação de conta. Noto que o sentido do anúncio bill I foi bloqueada por algum momento em 2010. Eu disse então que cinco anos é tempo suficiente para que eu tê-lo restaurado. Eu escrevi uma solicitação através de um formulário pré-definido. Além disso, a página em que foram anteriormente já não existem e devem hys.cz domínio, os sites de hoje têm domínio .com e, portanto, são uma ordem de magnitude maior. Garantias de que serão atentamente examinadas se é possível recuperar a conta assegurou-me que tudo vai ficar bem. Mesmo ofensas moderados são apagados depois de cinco anos.

Qual foi minha surpresa quando recebi esta resposta

dsense-adclicks@google.com

07:07

 

 
Para: me

Olá,

Obrigado pela informação adicional de que você submeteu juntamente com o recurso. Agradecemos o facto de o programa AdSense ainda está interessado. Depois que dados da conta minuciosamente examinadas e tomadas seu feedback em consideração, nossos especialistas confirmaram que a conta do AdSense não pode ser restaurado.

A melhor coisa é que eu enviou um pedido no dia anterior em algum momento de 16.15 ea resposta veio no 07:07 do dia seguinte. Eu não sei, talvez o Google está trabalhando em uma tarde ou noite turnos.

Em qualquer caso, tais ações sem explicação detalhada e específica, sem a assinatura da pessoa responsável considero ofensivo, arrogante, rude para rude. Google não é, provavelmente, uma companhia educada, ou provavelmente as pessoas decentes não funcionam.

Google, poliment mis indécente

J’étais donc environ cinq ans posées pour le compte AdSense relance. Malgré le fait que je suis bloqué en 2010 et je ne sais pas pourquoi, juste quelques déclarations générales sur l’activité incorrecte, sans droit à une explication ou des informations sur des cas particuliers que l’activité non valide. Bien sûr, l’argent a été saisi et aurait sera si possible remboursé aux annonceurs. Si possible, ce sort, j’ai eu assez intrigué. Comment puis-je savoir qu’une fois que je suis bloqué compte, l’argent a été effectivement retourné à leurs propriétaires ??

Une société décente serait ce document et envoyé comme preuve de bloquer le compte affecté au-dessus de tout soupçon que l’argent est parti. Il reste sur la serrure concernée doit croire qu’il en était ainsi. La société agit en tant que l’Église GOOGLE est l’un de ceux. Vous devez croire que Dieu existe parce que nous les gourous religieux disent.

Il est encore plus absurde est la réponse à ma demande de récupération de compte. Je note que le sens projet de loi ad I a été bloqué par le courant de 2010. Je dit alors que cinq ans est assez long pour moi d’avoir restaurer. J’ai écrit une demande par le biais d’un formulaire pré-établi. En outre, la page sur laquelle ils étaient précédemment existent plus et devraient hys.cz domaine, les sites d’aujourd’hui ont .com domaine et sont donc un ordre de grandeur plus élevé. Assurances qu’il sera examiné de près, s’il est possible de récupérer le compte m’a assuré que tout ira bien. Même les infractions modérées sont effacées au bout de cinq ans.

Quelle fut ma surprise lorsque je reçus cette réponse

dsense-adclicks@google.com

07h07

 

 
Pour: me

Bonjour,

Merci pour les informations supplémentaires que vous avez soumis ainsi que l’appel. Nous apprécions le fait que le programme AdSense est toujours intéressé. Après que nous comptabilisons les données soigneusement examinées et prises en considération vos commentaires, nos spécialistes ont confirmé que le compte AdSense ne peut pas être restauré.

La meilleure chose est que je l’ai envoyé une demande la veille dans le courant de 16.15 et la réponse est venu à 07h07 le lendemain. Je ne sais pas peut-être Google travaille sur un après-midi ou de nuit.

Dans tous les cas, de telles actions sans explication détaillée et précise, sans la signature de la personne responsable que je considère être offensive, arrogant, grossier à grossier. GOOGLE est probablement pas de bonne compagnie, ou probablement des gens décents ne fonctionnent pas.

Google puso cortésmente al pudor

Así que estaba cerca de cinco años solicitado la cuenta de AdSense de relanzamiento. A pesar del hecho de que yo estaba bloqueado en 2010 y que no sabía por qué, sólo algunas afirmaciones generales sobre la actividad no válida, sin derecho a una explicación o información sobre casos concretos que la actividad no válida. Por supuesto, el dinero fue incautado y se dice que va a ser posible, se devolverá a los anunciantes. Si es posible, este hechizo que tenía muy intrigado. ¿Cómo sé que una vez que estaba bloqueado la cuenta, el dinero fue realmente devuelto a sus dueños ??

Una empresa decente este documento y enviado como prueba de bloquear la cuenta afectada para estar por encima de toda sospecha de que el dinero se fue. Permanece en la cerradura afectada debe creer que esto era así. La empresa actúa como la Iglesia GOOGLE es uno de esos. Usted debe creer que Dios existe porque decimos los gurús de las iglesias.

Es aún más absurdo es la respuesta a mi solicitud de recuperación de cuenta. Tomo nota de que el sentido de la factura anuncio que estaba bloqueado por algún momento de 2010. Me dijo entonces que cinco años es tiempo suficiente para mí tener que restaurar. He escrito una solicitud a través de un formulario de pre-establecido. Además, la página en la que fueron previamente ya no existen y deben hys.cz de dominio, sitios de hoy en día tiene dominio .com y por lo tanto son un orden de magnitud mayor. Garantías de que serán examinados de cerca si es posible recuperar la cuenta me ha asegurado que todo estará bien. Incluso los delitos moderados se borran después de cinco años.

Cuál fue mi sorpresa cuando recibí esta respuesta

dsense-adclicks@google.com

07:07

 

 
A: me

Hola,

Gracias por la información adicional que ha enviado junto con la apelación. Apreciamos el hecho de que el programa AdSense todavía está interesada. Después tenemos en cuenta los datos examinados a fondo y tomadas en consideración sus comentarios, nuestros especialistas han confirmado que la cuenta de AdSense no puede ser restaurado.

Lo mejor es que he enviado una solicitud el día anterior en algún momento de las 16:15 y la respuesta llegó a 7,07 de la mañana del día siguiente. No sé puede que Google está trabajando en una tarde o noche turnos.

En cualquier caso, este tipo de acciones sin explicación detallada y específica, sin la firma de la persona responsable que considero que es ofensivo, arrogante, grosero con grosero. GOOGLE probablemente no es educada, o es probable que la gente decente no funcionan.