Zaměstnanci, zaměstnavatelé, důchody

Zaměstnanci, zaměstnavatelé, důchod

Jak to vlastně z pohledu běžného člověka vypadá. Věk, zaměstnání, práce, důchod, odchod do důchodu, důchodový věk. Témata často zmiňovaná, zvláště lidmi středního a předdůchodového věku. Mám teď takovou osobní zkušenost. Přišel jsem o práci a hledám novou, mám odpovídající vzdělání, mám zkušenosti, mám praxi, chci pracovat ale mám také 57 let. Chtěl bych pracovat jako obchodní zástupce, mám cca osmiletou praxi kdy jsem pomáhal otci v jeho stavební firmě, vystavoval na veletrzích, jednal s investory. Pak otec firmu zrušili, důvody nejsou důležité, snad jen že jsme se nechtěli utíkat k různým nefer postupům, chtěli jsme podnikat poctivě a to v tomto oboru je těžké i dnes. Pak jsem 15 let pracoval jako prodavač stavebních materiálů, vybudoval si určitou pozici a respekt kolegů díky svým znalostem a umění věci případně rozhodnout, vždy aby z toho měl prospěch jak zákazník tak firma. Najednou ale přišel nový majitel. A začalo pro samostatně myslícího člověka peklo. Všechno muselo schválit nejvyšší vedení. K vůli poškozenému zboží jezdili zástupci generálního ředitelství až z Prahy na Jižní Moravu. Zboží, u kterého jsem třeba já rozhodl že dostalo 20% slevu a umístil tak že bylo za deset minut pryč se prodávalo s 30% slevou, ale schválení a pak umístění bylo takové že se prodalo třeba až za tři týdny. Pak nám dali čipové hodiny a začali kontrolovat jestli snad nečuráme o minutu déle, museli jsme si nechat líbit urážky a ponižování od zákazníků, platili jsme i to za co jsme evidentně nemohli začali používat estébácké metody typu mysteryshoping. Následkem bylo že zkušení a znalí prodavači odešli a noví kvalitní nepřicházeli. No ale to jsem odbočil. Tedy praxi mám, vzdělání taky ALE!!!! Zkuste v 57 letech se hlásit o práci na jihovýchodní moravě. Všude, mladý kolektiv, mladý ambiciózní kolektiv, dravý kolektiv. Ale co my sice zkušení, ne zbrkle rychlí, svědomití a poctiví. Ano důchodový věk nám zvedli, ano uznávám že je to v EU běžná věková hranice pro odchod do penze. Ale je také v EU zvykem že pro starší lidi je vytvořeny podmínky aby práci dostali. Jsou tam programy na zaměstnávání nás starších. U nás mi to připadá že se nás systém snaží zabít ještě před tím než důchodového věku dosáhnem, protože nás nutí vzít i fyzicky těžkou práci, ne kterou už třeba nemáme a důchodu se přitom buď nedožijeme, nebo v takovém stavu že si jej zase neužijeme a naše peníze, které jsme do systému vložili nám ukradnou. Poslal jsem víc jak 100 žádostí o zaměstnání, odpovědělo mi asi 10 že nesplňuji požadavky a tři mne pozvali na pohovor. Jenže v konkurenci 25-30ti letých jsem neměl šanci

Já se nechat zabít nechci, vy ano??!!

Ovčáček čtveráček- divadlo Zlín

Tak jsem se těšil po mnoha letech na politickou satiru. Z  minula jsem divadlo ve Zlíně znal jako dobrý soubor, který umí, kdysi dávno rozloučkové představení pana Hradiláka, Válka vypukne po přestávce, nebo představení, už nevím název ale bylo to něco ve znění Ovčí kožíšek, kdy se několik aktérů hádalo v přízemí u zaseklého výtahu cos tím. Cituji výrok přivolaného příslušnka SNB  na dotaz jestli někdo umí psát ,, Má tady někdo vůbec dokončené základní vzděllání?? Mělo to hloubku a byla v tom odvaha.

Sočasné představení Ovčáček čtveráček je podle mne ploché, beze snahy jít do  hloubky problému. Chybí tam slovo  PROČ. Je to ploché, nic nevypovídající, nic nezkoumající, nejdoucí do hloubky. Neptající se jak je možné, je že situace taková jaká je.

Jak píši jsem odchovaný hrami a texty Voskovce a Wericha. Jsou nadčasoví a jejich hry a texty písniček jsou aplikovatelné i na dnešek. Zajímalo by mne jestli se dnes na hereckých akademiích jejich pohled na herectví a na téma politické satiry vůbec učí nebo jak je vykládán.

Na konec přikládám odkaz, kdyby  snad někerý z autorů hry Ovčáček čtveráček chtěl vidět jak vypadá nadčasová písnička politicky satirická.

A stačí poslochat text, je tam mnoho toho co se dá aplikovat na dnešní společnost.

 

 

Jinak upozorňiji že toto  není po ro ce 1948 je to první republika

Podpora rodiny – vzkaz premiérovi

 

 

Vážený pane premiére.
Právě poslouchám ve zprávách Vaše reakce na otázky bezpečnosti státu, kyberterorismu a podobných věcí, které myslím si většinu občanů vůbez nezajímají. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli víte o tom, že české dětské domovy jsou přeplněné, a jestli se zajímáte o to, proč. Podívejme se na západ od našich hranic, jakým způsobem je tam podporována rodina. ne penězi. Rodina, která se nedovede finančně postarat sama o sebe je špatná rodina. Česká rodina potřebuje aby rodiče měli čas na své děti aby měli na to aby se mohli podívat na kulturní akce, aby šli s dětmi do kina, do divadla, na výstavu nebo festival, a ne aby se neustále pachtili a snažili se nějak přežít. Cestou ke spokojenosti a klidu českých rodin není zvyšování minimální mzdy. Podívejte se jakým způsobem rodiny na západě získaly svůj blahobyt a klid na výchovu dětí. Prostě rodina, lidé jsou tam postaveny nad peníze a zájmy podnikatelů a investorů. Jsou tam odbory, povinné odbory v podnicích. Je tam povinně o sobotách a nedělích zavřeno a pokud majitel chce, tak si musí v podniku třeba prodávat sám. Proč toto na západě jde a u nás ne. Proč u nás se provozovatelé řetězců na letácích chlubí, že mají otevřeno ve svátek. je to přece prasárna hnát lidi ve svátek do práce. Dnešní česká rodina nepotřebuje peníze, ale podporu ze strany státu proti moderním otrokářům. Aby měli čas a prostor se věnovat svým dětem. Aby prachy a zisk zaměstnavatele neměl přednost před člověkem. Chtěl bych znát Váš názor na tuto věc a jestli s tím chcete něco dělat. Na západě to jde. Jeďte do Rakouska, Německa a podívejte se které obchody tam jsou otevřeny a pokud jsou, kdo v nich v té době pracuje. Výmluvy nenažranců že budou muset zdražit, propustit lidi atd. vždyť při pohledu za hranice je to sprosté lhaní. Je to jen sebranka nenažraných …… neexistuje na to dostatečně sprosté slovo. Dělejte s tím něco.

Brexit – the beginning of the fight for freedom

So Britain is leaving the German Reich. Finally, someone has the courage to this undemocratic unit, which is detached from life, and who managed to Germany with France to replace the military occupation of Europe.

Where the national interests and needs of citizens were and yet there are still subordinated to the interests of a few individuals who own multinational companies and financial institutions. Where money is precedence over human life. Britain alone again fighting for freedom and democracy in Europe, as was the case during the Second World War. Europe for several decades, is facing the expansion of Germanic tribes, cloaked under the guise of economic assistance ,, „and political leaders, whose eyes are sealed euros to see it. Britain’s open eyes of Europe and the need to help her and sweep dictatorship controlled from Brussels. The EU is not an economic block, shows signs of a totalitarian social order as was the case with the German Reich, the Soviet Union, as well as those social and military dictatorship is unreformable. We need a dictatorship topple and start from scratch on the basis of equal and fair position of individual members, and especially the interests and the needs of millions of people and not just a few super-rich individuals.

I do not understand people of Scotland, who are open-minded people that want to remain in thrall to the dictatorial, absolutist, undemocratic governments from Brussels

Brexit – začátek boje za svobodu

Takže Británie odchází z Velkoněmecké říše. Konečně někdo má tu odvahu tento nedemokratický celek, který je odtržený od života, a kterým se povedlo Německu za pomoci Francie nahradit vojenské obsazení Evropy.

Kde národní zájmy a potřeby občanů byly a zatím ještě pořád jsou podřízeny zájmům několika jedinců, kteří vlastní nadnárodní společnosti a finanční ústavy. Kde peníze jsou nadřazeny nad život člověka. Británie znovu osamoceně bojuje za svobodu a demokracii v Evropě, stejně jako tomu bylo za druhé světové války. Evropa už několik desetiletí stojí před expanzí germánských kmenů, zahalenou pod rouškou ,,ekonomické pomoci“ a politické špičky, majíce oči zalepené eury to nevidí. Británie je otevřenýma očima Evropy a je potřeba jí pomoci a smést diktátorský režim řízený z Bruselu. EU není hospodářský blok, vykazuje známky totalitního společenského zřízení stejně jako tomu bylo v případě Velkoněmecké říše, SSSR, a stejně jako tyto společenské a vojenské diktatury je nereformovatelná. Je potřeba diktaturu svrhnout a začít od začátku na základě rovného a spravedlivého postavení jednotlivých členů a hlavně na zájmech a potřebách milionů lidí a ne jen několika superbohatých jedinců.

Nechápu obyvatele Skotska, kteří jsou svododomyslný národ, že chtějí zústat v područí diktátorské, absolutistické, nedemokratické vlády z Bruselu

Google, educadamente colocar indecente

Então, eu estava cerca de cinco anos pediu a conta AdSense relançamento. Apesar do fato de que eu estava bloqueada em 2010 e eu não sabia por que, apenas algumas afirmações gerais sobre a atividade inválida, sem direito a uma explicação ou informações sobre casos específicos que a atividade inválida. É claro que o dinheiro foi apreendido e supostamente vai se possível ser reembolsado para os anunciantes. Se possível, esta mágica eu tinha bastante intrigado. Como eu sei que uma vez que eu estava bloqueada conta, o dinheiro foi realmente devolvido a seus proprietários ??

Uma empresa decente seria este documento e enviou como prova de bloquear a conta afetada para estar acima de qualquer suspeita de que o dinheiro que sobra. Ele permanece no bloqueio afetada deve acreditar que isso era assim. A empresa atua como a Igreja GOOGLE é um desses. Você deve acreditar que Deus existe porque nós, os gurus da Igreja dizem.

É ainda mais absurdo é a resposta ao meu pedido de recuperação de conta. Noto que o sentido do anúncio bill I foi bloqueada por algum momento em 2010. Eu disse então que cinco anos é tempo suficiente para que eu tê-lo restaurado. Eu escrevi uma solicitação através de um formulário pré-definido. Além disso, a página em que foram anteriormente já não existem e devem hys.cz domínio, os sites de hoje têm domínio .com e, portanto, são uma ordem de magnitude maior. Garantias de que serão atentamente examinadas se é possível recuperar a conta assegurou-me que tudo vai ficar bem. Mesmo ofensas moderados são apagados depois de cinco anos.

Qual foi minha surpresa quando recebi esta resposta

dsense-adclicks@google.com

07:07

 

 
Para: me

Olá,

Obrigado pela informação adicional de que você submeteu juntamente com o recurso. Agradecemos o facto de o programa AdSense ainda está interessado. Depois que dados da conta minuciosamente examinadas e tomadas seu feedback em consideração, nossos especialistas confirmaram que a conta do AdSense não pode ser restaurado.

A melhor coisa é que eu enviou um pedido no dia anterior em algum momento de 16.15 ea resposta veio no 07:07 do dia seguinte. Eu não sei, talvez o Google está trabalhando em uma tarde ou noite turnos.

Em qualquer caso, tais ações sem explicação detalhada e específica, sem a assinatura da pessoa responsável considero ofensivo, arrogante, rude para rude. Google não é, provavelmente, uma companhia educada, ou provavelmente as pessoas decentes não funcionam.

Google, poliment mis indécente

J’étais donc environ cinq ans posées pour le compte AdSense relance. Malgré le fait que je suis bloqué en 2010 et je ne sais pas pourquoi, juste quelques déclarations générales sur l’activité incorrecte, sans droit à une explication ou des informations sur des cas particuliers que l’activité non valide. Bien sûr, l’argent a été saisi et aurait sera si possible remboursé aux annonceurs. Si possible, ce sort, j’ai eu assez intrigué. Comment puis-je savoir qu’une fois que je suis bloqué compte, l’argent a été effectivement retourné à leurs propriétaires ??

Une société décente serait ce document et envoyé comme preuve de bloquer le compte affecté au-dessus de tout soupçon que l’argent est parti. Il reste sur la serrure concernée doit croire qu’il en était ainsi. La société agit en tant que l’Église GOOGLE est l’un de ceux. Vous devez croire que Dieu existe parce que nous les gourous religieux disent.

Il est encore plus absurde est la réponse à ma demande de récupération de compte. Je note que le sens projet de loi ad I a été bloqué par le courant de 2010. Je dit alors que cinq ans est assez long pour moi d’avoir restaurer. J’ai écrit une demande par le biais d’un formulaire pré-établi. En outre, la page sur laquelle ils étaient précédemment existent plus et devraient hys.cz domaine, les sites d’aujourd’hui ont .com domaine et sont donc un ordre de grandeur plus élevé. Assurances qu’il sera examiné de près, s’il est possible de récupérer le compte m’a assuré que tout ira bien. Même les infractions modérées sont effacées au bout de cinq ans.

Quelle fut ma surprise lorsque je reçus cette réponse

dsense-adclicks@google.com

07h07

 

 
Pour: me

Bonjour,

Merci pour les informations supplémentaires que vous avez soumis ainsi que l’appel. Nous apprécions le fait que le programme AdSense est toujours intéressé. Après que nous comptabilisons les données soigneusement examinées et prises en considération vos commentaires, nos spécialistes ont confirmé que le compte AdSense ne peut pas être restauré.

La meilleure chose est que je l’ai envoyé une demande la veille dans le courant de 16.15 et la réponse est venu à 07h07 le lendemain. Je ne sais pas peut-être Google travaille sur un après-midi ou de nuit.

Dans tous les cas, de telles actions sans explication détaillée et précise, sans la signature de la personne responsable que je considère être offensive, arrogant, grossier à grossier. GOOGLE est probablement pas de bonne compagnie, ou probablement des gens décents ne fonctionnent pas.

Google puso cortésmente al pudor

Así que estaba cerca de cinco años solicitado la cuenta de AdSense de relanzamiento. A pesar del hecho de que yo estaba bloqueado en 2010 y que no sabía por qué, sólo algunas afirmaciones generales sobre la actividad no válida, sin derecho a una explicación o información sobre casos concretos que la actividad no válida. Por supuesto, el dinero fue incautado y se dice que va a ser posible, se devolverá a los anunciantes. Si es posible, este hechizo que tenía muy intrigado. ¿Cómo sé que una vez que estaba bloqueado la cuenta, el dinero fue realmente devuelto a sus dueños ??

Una empresa decente este documento y enviado como prueba de bloquear la cuenta afectada para estar por encima de toda sospecha de que el dinero se fue. Permanece en la cerradura afectada debe creer que esto era así. La empresa actúa como la Iglesia GOOGLE es uno de esos. Usted debe creer que Dios existe porque decimos los gurús de las iglesias.

Es aún más absurdo es la respuesta a mi solicitud de recuperación de cuenta. Tomo nota de que el sentido de la factura anuncio que estaba bloqueado por algún momento de 2010. Me dijo entonces que cinco años es tiempo suficiente para mí tener que restaurar. He escrito una solicitud a través de un formulario de pre-establecido. Además, la página en la que fueron previamente ya no existen y deben hys.cz de dominio, sitios de hoy en día tiene dominio .com y por lo tanto son un orden de magnitud mayor. Garantías de que serán examinados de cerca si es posible recuperar la cuenta me ha asegurado que todo estará bien. Incluso los delitos moderados se borran después de cinco años.

Cuál fue mi sorpresa cuando recibí esta respuesta

dsense-adclicks@google.com

07:07

 

 
A: me

Hola,

Gracias por la información adicional que ha enviado junto con la apelación. Apreciamos el hecho de que el programa AdSense todavía está interesada. Después tenemos en cuenta los datos examinados a fondo y tomadas en consideración sus comentarios, nuestros especialistas han confirmado que la cuenta de AdSense no puede ser restaurado.

Lo mejor es que he enviado una solicitud el día anterior en algún momento de las 16:15 y la respuesta llegó a 7,07 de la mañana del día siguiente. No sé puede que Google está trabajando en una tarde o noche turnos.

En cualquier caso, este tipo de acciones sin explicación detallada y específica, sin la firma de la persona responsable que considero que es ofensivo, arrogante, grosero con grosero. GOOGLE probablemente no es educada, o es probable que la gente decente no funcionan.

Google вежливо положил неприличным

Так что я был около пяти лет просили повторно запуска аккаунта AdSense. Несмотря на то, что я был заблокирован в 2010 году, и я не знаю почему, просто некоторые общие заявления о недопустимых действиях, без права на объяснения или информации о конкретных случаях, что недействительные деятельности. Конечно naklikané деньги были изъяты и, по сообщениям будет, если это возможно будет возвращен рекламодателям. Если это возможно, это заклинание у меня было достаточно заинтригованы. Как я знаю, что когда-то я был заблокирован счет, деньги были фактически возвращены их владельцам ??

Приличная компания будет этот документ и послал в качестве доказательства блокирования счета пострадавшего быть выше любых подозрений, что деньги налево. Остается на пораженный замок должен верить, что это было так. Компания действует как GOOGLE Церковь является одним из тех. Вы должны верить, что Бог существует, потому что мы церковь гуру говорят.

Это еще более абсурдным является ответом на мою просьбу о восстановлении аккаунта. Хочу отметить, что смысл законопроекта объявление я был заблокирован где-то в 2010 году я тогда сказал, что пять лет достаточно долго для меня, чтобы его восстановить. Я написал заявку через заранее установленной форме. Кроме того, страница, на которой они не были ранее уже не существуют и должны hys.cz домен, современные сайты имеют домен .com и, следовательно, на порядок выше. Заверения, что будут тщательно изучены, если можно восстановить аккаунт заверил меня, что все будет хорошо. Даже умеренные преступления стираются по истечении пяти лет.

Каково же было мое удивление, когда я получил этот ответ

dsense-adclicks@google.com

7:07

 

 
Кому: мне

Привет,

Спасибо за дополнительную информацию, которую Вы представили вместе с обращением. Мы высоко ценим тот факт, что программа AdSense по-прежнему заинтересован. После того, как мы учитываем данные тщательно изучены и принятые ваши отзывы во внимание, наши специалисты подтвердили, что учетная запись AdSense не может быть восстановлена.

Самое лучшее, что я послал запрос за день до этого где-то в 16.15, и ответ пришел в 7.07 утра на следующий день. Я не знаю, может быть, Google работает на день или ночные смены.

В любом случае, такие действия без детального и конкретного объяснения, без подписи ответственного лица я считаю оскорбительным, высокомерен, груб груб. GOOGLE, вероятно, не вежливая компания, или это, вероятно, приличные люди не работают.

Google slušně řečeno neslušný

Tak jsem asi po pěti letech požádal o znovu zprovoznění účtu adsense. Nehledě na to že mi byl v roce 2010 zablokovaný a ani jsem nevěděl proč, jen nějaké všeobecné prohlášení o neplatné aktivitě, bez práva na vysvětlení nebo informaci o konkrétních případech té neplatné aktivitě. Samozřejmě naklikané peníze byly zabaveny a údajně budou pokud to bude možné vráceny inzerentům. POKUD TO BUDE MOŽNÉ, toto zaklínadlo mne tenkrát docela zaujalo. Jak se dozvím, že když už mi byl zablokován účet, byly peníze opravdu vráceny svým majitelům??

Slušná firma by toto zdokumentovala a zaslala jako důkaz postiženému blokací účtu, aby bylo mimo jakékoliv podezření že si peníze nechala. Zůstává to na tom že postižený blokací musí věřit, že tomu tak bylo. V tomto se firma GOOGLE chová jako církve, je jedno jaké. Musíš věřit že bůh existuje protože to my, guruové církví říkáme.

Ovšem ještě absurdnější je reakce na moji žádost o obnovení účtu. Podotýkám, že účet ad sense mi byl zablokován někdy v roce 2010. Říkám si tedy že pět let je dost dlouhá doba na to, abych si jej obnovil. Napsal jsem tedy žádost prostřednictvím přednastaveného formuláře. Navíc stránky na kterých mi byl zablokován už neexistují a měly doménu hys.cz, dnešní stránky mají doménu .cz a jsou tedy o řád vyšší. Ubezpečení že bude podrobně prozkoumáno jestli je možné účet obnovit mne ujistilo že vše bude v pořádku. Vždyť i středně těžké trestné činy se vymazávají po pěti letech.

Jaké bylo moje překvapení, když mi přišla tato odpověď

dsense-adclicks@google.com

07:07

komu: mně

Dobrý den,

Děkujeme za další informace, které jste nám zaslali spolu s odvoláním. Vážíme si toho, že se o program AdSense stále zajímáte. Poté, co jsme údaje v účtu důkladně přezkoumali a vzali v úvahu vaše připomínky, potvrdili naši specialisté, že účet AdSense nemůžeme obnovit.

Nejlepší je, že jsem žádost posílal den před tím někdy v 16,15 a odpověď došla v 7,07 ráno druhý den. Nevím možná v GOOGLU pracují na odpolední nebo noční směny.

V každém případě takovéto jednání bez podrobnějšího a konkrétního vysvětlení, bez podpisu odpovědného pracovníka považuji za urážlivé, arogantní, neslušné až sprosté. GOOGLE asi není slušná firma, nebo v ní nejspíš nepracují slušní lidé.