Google вежливо положил неприличным

Так что я был около пяти лет просили повторно запуска аккаунта AdSense. Несмотря на то, что я был заблокирован в 2010 году, и я не знаю почему, просто некоторые общие заявления о недопустимых действиях, без права на объяснения или информации о конкретных случаях, что недействительные деятельности. Конечно naklikané деньги были изъяты и, по сообщениям будет, если это возможно будет возвращен рекламодателям. Если это возможно, это заклинание у меня было достаточно заинтригованы. Как я знаю, что когда-то я был заблокирован счет, деньги были фактически возвращены их владельцам ??

Приличная компания будет этот документ и послал в качестве доказательства блокирования счета пострадавшего быть выше любых подозрений, что деньги налево. Остается на пораженный замок должен верить, что это было так. Компания действует как GOOGLE Церковь является одним из тех. Вы должны верить, что Бог существует, потому что мы церковь гуру говорят.

Это еще более абсурдным является ответом на мою просьбу о восстановлении аккаунта. Хочу отметить, что смысл законопроекта объявление я был заблокирован где-то в 2010 году я тогда сказал, что пять лет достаточно долго для меня, чтобы его восстановить. Я написал заявку через заранее установленной форме. Кроме того, страница, на которой они не были ранее уже не существуют и должны hys.cz домен, современные сайты имеют домен .com и, следовательно, на порядок выше. Заверения, что будут тщательно изучены, если можно восстановить аккаунт заверил меня, что все будет хорошо. Даже умеренные преступления стираются по истечении пяти лет.

Каково же было мое удивление, когда я получил этот ответ

dsense-adclicks@google.com

7:07

 

 
Кому: мне

Привет,

Спасибо за дополнительную информацию, которую Вы представили вместе с обращением. Мы высоко ценим тот факт, что программа AdSense по-прежнему заинтересован. После того, как мы учитываем данные тщательно изучены и принятые ваши отзывы во внимание, наши специалисты подтвердили, что учетная запись AdSense не может быть восстановлена.

Самое лучшее, что я послал запрос за день до этого где-то в 16.15, и ответ пришел в 7.07 утра на следующий день. Я не знаю, может быть, Google работает на день или ночные смены.

В любом случае, такие действия без детального и конкретного объяснения, без подписи ответственного лица я считаю оскорбительным, высокомерен, груб груб. GOOGLE, вероятно, не вежливая компания, или это, вероятно, приличные люди не работают.

Google slušně řečeno neslušný

Tak jsem asi po pěti letech požádal o znovu zprovoznění účtu adsense. Nehledě na to že mi byl v roce 2010 zablokovaný a ani jsem nevěděl proč, jen nějaké všeobecné prohlášení o neplatné aktivitě, bez práva na vysvětlení nebo informaci o konkrétních případech té neplatné aktivitě. Samozřejmě naklikané peníze byly zabaveny a údajně budou pokud to bude možné vráceny inzerentům. POKUD TO BUDE MOŽNÉ, toto zaklínadlo mne tenkrát docela zaujalo. Jak se dozvím, že když už mi byl zablokován účet, byly peníze opravdu vráceny svým majitelům??

Slušná firma by toto zdokumentovala a zaslala jako důkaz postiženému blokací účtu, aby bylo mimo jakékoliv podezření že si peníze nechala. Zůstává to na tom že postižený blokací musí věřit, že tomu tak bylo. V tomto se firma GOOGLE chová jako církve, je jedno jaké. Musíš věřit že bůh existuje protože to my, guruové církví říkáme.

Ovšem ještě absurdnější je reakce na moji žádost o obnovení účtu. Podotýkám, že účet ad sense mi byl zablokován někdy v roce 2010. Říkám si tedy že pět let je dost dlouhá doba na to, abych si jej obnovil. Napsal jsem tedy žádost prostřednictvím přednastaveného formuláře. Navíc stránky na kterých mi byl zablokován už neexistují a měly doménu hys.cz, dnešní stránky mají doménu .cz a jsou tedy o řád vyšší. Ubezpečení že bude podrobně prozkoumáno jestli je možné účet obnovit mne ujistilo že vše bude v pořádku. Vždyť i středně těžké trestné činy se vymazávají po pěti letech.

Jaké bylo moje překvapení, když mi přišla tato odpověď

dsense-adclicks@google.com

07:07

komu: mně

Dobrý den,

Děkujeme za další informace, které jste nám zaslali spolu s odvoláním. Vážíme si toho, že se o program AdSense stále zajímáte. Poté, co jsme údaje v účtu důkladně přezkoumali a vzali v úvahu vaše připomínky, potvrdili naši specialisté, že účet AdSense nemůžeme obnovit.

Nejlepší je, že jsem žádost posílal den před tím někdy v 16,15 a odpověď došla v 7,07 ráno druhý den. Nevím možná v GOOGLU pracují na odpolední nebo noční směny.

V každém případě takovéto jednání bez podrobnějšího a konkrétního vysvětlení, bez podpisu odpovědného pracovníka považuji za urážlivé, arogantní, neslušné až sprosté. GOOGLE asi není slušná firma, nebo v ní nejspíš nepracují slušní lidé.

Praktiky Mysteryshopingu jsou neprůkazné a scestné

Současné praktiky novodobých špehů, tzv. Mysteryshopingu odporují všem logickým a zdravý rozu m podporujícím argumentům. Jak může někdo, kdo nemá konkrétní potřebu uspokojení nějakého svého přání, nebo problému objektivně zhodnotit její uspokojení. Logická úvaha a zdravý selský rozum nám přece napovídá, že jenom ten kdo potřebuje vyřešit svůj vlastní konkrétní problém, nebo koupit určitou věc může po jeho vyřešení nebo jejím nákupu zhodnotit nakolik je s řešením, nebo nákupem spokojen a jestli v podobném případě bude postupovat stejně a navštíví například stejný obchod nebo instituci.
Z toho vyplývá že také objektivně zhodnotit např. Prodavače může jen skutečný zákazník, který vyžaduje splnění konkrétních a hlavně reálných potřeb a přání.
Nějaké hodnocení na základě fiktivních potřeb nevychází z reality a je tedy nereálné, scestné a neprůkazné. Chybí zde právě ten pocit osobní spokojenosti, který mě přiměje k opětovné návštěvě příslušného obchodu nebo zařízení. Pro příklad uvedu že jdu do obchodu a nemůžu najít určitou věc. Vyhledám tedy obsluhu a pokud mi obsluha slušně ukáže, kde daná věc je odcházím spokojený, protože jsem koupil to co chci. Zdůrazňuji koupil jsem to co chci já. Nebyl jsem znásilňován a lámán pro koupi spousty jiných věcí, využití různých jiných služeb. Nejsem blb, mám ukončené vzdělání a pokud budu potřebovat v daném obchodě určité doplňkové služby tak si informace vyžádám nebo si je přečtu na informačních tabulích.
Takže k objektivnímu zhodnocení obsluhy je potřeba oslovit odcházející zákazníky a stačí k tomu několik málo otázek. Jestli koupili co potřebovali, pokud nekoupili tak proč, a jestli přijdou nakoupit znovu.
Ještě bych se zastavil u případu, kdy zákazník nekoupil. Tady je velmi důležité zjistit proč nekoupil. Buď dané zboží není v sortimentu, a je předpoklad že by zde mělo být z určité logiky zaměření obchodu. Tady je pak prostor pro vedení obchodu zvážit zavedení tohoto sortimentu.
Nebo není dané zboží skladem, to je pak záležitost vnitřní organizace.
Pak je tu případ že zboží sice je skladem i vystavené, ale zákazník je nenašel a neměl se ani koho zeptat kde zboží hledat.
V tomto případě je na zvážení, buď se obsluha někde zašívá, a nebo, mám obsluhujícího personálu vzhledem k množství jeho povinností málo.
Uvědomme si, že při provozu, kde se střídají v určitých denních intervalech dvě směny například v hobby marketech, kde jsou oddělení poměrně velká jak na plochu tak na množství zboží, a kde obsluha vykonává jak prodej, tak doplňování a případné reklamace potřebujete pro zajištění hladkého chodu minimálně pět až šest  lidí, myšleno součtem na obou směnách. Kdy je zajištěna možnost aby si obsluha vybrala slušným způsobem dovolenou, a kdy je zajištěno zastoupení v případě nemoci a určitá úroveň work life balance. Ostatně právě WLB je něco o čem český nenažerment ( opravdový management v Česku podle mne neexistuje, protože management se chová jinak) velice nerad slyší, pokud vůbec ví o co jde. Zaměstnanec si totiž WLB určit sám nemůže tady mu musí vytvořit podmínky vedení firmy.  Ti lidé přítomní na jednotlivých odděleních musí být navíc z oboru. Není nic protivnějšího a víc odrazujícího než když konečně najdete obsluhu a ona vám sdělí že tu jen zaskakuje protože kolega je na obědě, nebo vyřizuje reklamaci nebo naváží zboží. Pozor!!!!! Toto není chyba obsluhy, ale vedení, že není schopno zajistit chod oddělení. Říká se že prodavač je drahý, otázkou ale je co je dražší. Prodavač, nebo odcházející nespokojený zákazník, který svou zkušenost předá dalším lidem. Nehledě na to že i zaměstnanec je lidská bytost, která potřebuje mít možnost žít normálním životem, mít možnost kulturního a společenského vyžití, mít možnost si uspořádat rodinný život. Všechno tohle se pak odráží do kvality práce každého jednoho zaměstnance.
Navíc co se týká kvality lidí. Tady se jedná hlavně o tzv. hobby markety, tento typ obchodů není Kaufland. Penny, lidl a podobné. Jednotlivá oddělení jsou speciálně zaměřená na určité obory, zákazníci těchto obchodů právem očekávají že obsluha je na určité profesní úrovni a v sortimentu, jeho použití se náležitě vyzná. Problém je v tom že lidé, kteří mají vědomosti z těchto oborů většinou znají svou cenu a předpokládají určitou úroveň pracovního prostředí a zacházení. Proč si vedení tak jako v mnohém jiném i v této věci nebere příklad z rozvinutých zemí bývalé západní Evropy.
No, kam jsme se to nakonec až dostali. Snad jen nakonec bychom mohli shrnout že i zaměstnanec je člověk, v tom bychom se snad mohli shodnout a že tajné špehování je opodstatněné v případech vyšetřování trestné činnosti. Kontrola je nutná, ale jde dělat i méně neslušným způsobem. Ostatně je to o výběru personálu, pokud budu zaměstnávat to co zbude a co nikdo nechce, a pak se nesmím divit jaké jsou výsledky. Kvalitu, si ale musím nějakým způsobem přilákat a pak si ji taky musím udržet.

Produktivita práce v České Republice, proč je údajně stále nízká?!

Produktivita práce, často citovaný předmět ekonomických diskuzí ať už v televizních pořadech, nebo v tisku.

Podle odborníků je produktivita práce v České Republice neustále nízká, a tento jev je hlavní překážkou růstu mezd u nás.

 

Proč je vlastně produktivita práce nízká.

 

Důvodů bude několik. Dovolte mi, aby zmínil alespoň ty, které se mi zdají jako hlavní.

 

Důvod první.

Lidé-zaměstnanci jsou ze své práce otrávení a práce je nebaví. PROČ??

Podívejte se kolem sebe, člověk pracuje, a co z toho kromě výplaty a někdy i ta je nepravidelná , má. V práci zažívá neustálou buzeraci ohledně minut strávených odpočinkem, často nemá ani volný svátek, starat se o rodinu a děti prakticky nemůže, neustále je mu vyhrožováno že na jeho místo čeká spousta jiných lidí a že vůbec může být rád že nějakou práci má.

Pracovníci obchodů a služeb, třeba pohostinství nebo zaměstnanci řetězců, jsou v dnešní době navíc vystaveni novodobému estébáckému špehování tzv. Mysteryshopingu. Podle mne jakékoliv utajené sledování chování lidí je ospravedlnitelné pouze pokud se jedná o vyšetřování trestné činnosti. Pro kreatury zabývající se touto činností i pro ty, kteří si jejich služby objednávají neexistuje dostatečně pejorativí výraz,  ani přirovnání k dostatečně odpornému materiálu nebo hmotě(např. Zvratky, jenže i ty jsou méně odporné) osobně bych radši šlápl do výkalů než se dotkl člověka živícího se tímto způsobem. Ušpinil bych se míň. Ano, zaměstnavatel má určitě právo své zaměstnance kontrolovat, ale tato kontrola by neměla ponižovat lidskou důstojnost a stavět kontrolovaného do pozice zločince.

Takže tohle jsou jedny z důvodů, proč lidé ne zrovna nadšeně pracují.

A pak je tu ještě moment, kdy vyjdou ze vrat a dveří svých pracovišť a rozhlédnou se kolem sebe.

Vidí všechny ty, kteří žijí z různých dávek a sociálních příspěvků, žijí z daní, které tento poctivě pracující člověk každodenně stíhaný buzerací a stresem, často, nebo většinou špatně placený, omezovaný, zničený nedůstojným zacházením, kdy je mu zdůrazňováno, že není nic jiného než kus mezi mnoha jinými kusy, a je kdykoliv nahraditelný, který nemá čas na normální rodinný život, protože na prvním místě jsou peníze jeho zaměstnavatele. Vidí tyto příživníky, kteří v některých případech celá léta nepracují jak jsou v pohodě, klidu, v celku je nic netrápí, nemají žádné stresy, žijí si naprosto svobodně, nikdo je nebuzeruje ani nehoní. Prakticky nikdo po nich nic nechce, žijí si v pohodě za peníze jiných. Když se po nich chce nějaká ta veřejně prospěšná práce, tak se bedlivě dává pozor na to aby nebylo omezeno některé jejich právo, a že jich mají hodně. Na práva lidí zaměstnaných se nikdo moc neohlíží a pokud se o ně začnou v práci hlásit tak se jen hledí na to jak se jich zbavit. Prý se člověk může soudit. Jenomže tato možnost je vzhledem k výši soudních poplatků a palmáre právníků pouze teoretická. Navíc z lidí, kteří zůstali v práci Vám nikdo nic ze strachu nedosvědčí.

Není tady něco špatně?? Nemělo by to být opačně?? Že pracující člověk at už na jakékoliv pozici by měl mít mnohem míň, tedy pokud si je nezaviní nezodpovědným chováním sám, starostí a stresu?? Že by měl být svobodnější, spokojenější, klidnější. Že by jeho rodina měla dobře prospívat, měla by být šťastná a klidná??

Myslíte že podmínky na pracovištích a zacházení se zaměstnanci, alespoň co se soukromého sektoru týká nějak ponouká k produktivní práci k radosti z práce, k hrdosti na to že se člověk živí poctivou prací??

Na vchodech do nacistických koncentračních táborů se skvěl nápis Arbeit macht frei. Práce osvobozuje.

Jenomže poměr kvality života tehdejší doby venku a uvnitř a poměr kvality dnešního života venku a řekněme v práci je myslím si stejný.

Tehdy se venku žilo nesvobodně a uvnitř ještě nesvobodněji a šlo o život. Dnes se venku žije jakž takž a dá se přežít a v práci absolutně nedůstojně a nesvobodně.

Aspoň co se týká soukromého sektoru.

Těším se na Vaše názory

Onde é possível imprimir uma t-shirt ou um presente original

Onde você compra uma cópia original para presentes ou t-shirts. T-shirt – agora as meninas mais populares e meninos roupa, eo que vamos falar, bem como entre os adultos é muito desejável.

Hoje em dia, no entanto, a maioria lutando com a qualidade dos produtos disponíveis nas lojas tradicionais. O que nós cobrimos praticamente todos os negócios hoje de costura na China ea qualidade é muito pobre. Em relação à originalidade, por isso é tudo um heddle. Slogans em inglês que não dizem nada, e se assim for, eles são muitas vezes incompreendido.

Onde estão os dias em que um homem encontrado em uma loja de imagens originais, todos os tipos de criaturas que, mesmo quando a sua forma desagradável pouco estavam mesmo engraçado.

Eu tenho uma dica para você. Eu encontrei um site onde você pode tanto, pode imprimir o seu próprio projeto em uma t-shirt, mas igualmente em muitos outros artigos do presente, dos quais você nunca sonhou. Mesmo a roupa original para cobertores, travesseiros com pleno impressão, leggings, mouse pads, apenas uma infinidade de temas, seja com seus próprios desenhos ou escolha e tê-lo enviado uma das propostas de artistas independentes que oferecem suas sugestões aqui.

Em relação às camisas são feitas pela American Apparel e eu acho que é uma garantia de uma certa qualidade. Os outros temas são a partir dos comentários sobre a Internet na qualidade superior.

Agora, a principal coisa que você poderia estar interessado. PREÇO. Como devo dizer o preço para camisas é entre 19-25 dólares norte-americanos,

É cerca de 480 – 650Kč se você olhar para as camisas diferentes formadores na net por isso o preço é comparável com os portais checas que são apenas perfilhos portais no exterior, principalmente

http://www.spreadshirt.co.uk/my-designs-C4435

Depende do tipo de camisas que você escolher. Mas o que é muito interessante é o preço do transporte. Varia entre 5,5 dólares (cerca de 140Kč) para travesseiro tamanho máximo 20 x 20 polegadas dando 7,7 dólares (cerca de 190Kč)

Então, agora onde eu realmente enviar

Este é o servidor    Redbubble

Só para te mostrar Vou dar aqui algumas ligações que tudo pode ser comprado lá

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/15944258-eagle-head-predators?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17174150-star-3d-model?p=leggings&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17141606-3d-lacy-pattern?p=throw-pillow&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17248550-viking-helmet?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

Where can print an original t-shirt or gift

Where do you buy an original print for gifts or t-shirts. T-shirt – now the most popular girls ‚and boys‘ clothes, and what we will talk, as well as among adults is very desirable.

Nowadays, however, most struggling with the quality of goods available in mainstream stores. What do we cover virtually all businesses today stitch in China and the quality is very poor. Regarding originality, so it’s all one heddle. English slogans that do not say anything, and if so, they are often misunderstood.

Where are the days when a man found in a shop original images, all sorts of creatures that even when your little nasty form were even funny.

I have a tip for you. I found a site where you can both, may print your own design on a T-shirt, but also on many other gift items, of which you never dreamed of. Even the original linen to blankets, pillows with full print, leggings, mouse pads, just a plethora of subjects, either with their own designs or choose and have it sent one of the proposals for independent artists who offer their suggestions here.

Regarding the shirts are made by American Apparel and I think that is a guarantee of a certain quality. The other subjects are from the reviews on the Internet in top quality.

Now the main thing that you might be interested. PRICE. How should I say the price for shirts is between 19-25 US dollars,

It is about 480 – 650Kč if you look at the different formers shirts on the net so the price is comparable with Czech portals that are just offshoots portals abroad, mostly

http://www.spreadshirt.co.uk/my-designs-C4435

It depends on the type of shirts that you choose. But what is very interesting is the price of transport. Ranges between 5.5 dollars (about 140Kč) for pillow max size 20 x 20 inches giving 7.7 dollars (about 190Kč)

So now where I actually send

This is the server REDBUBBLE

Just to show you I will give here a few links that everything can be bought there

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/15944258-eagle-head-predators?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17174150-star-3d-model?p=leggings&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17141606-3d-lacy-pattern?p=throw-pillow&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17248550-viking-helmet?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

Kde si vytisknout originální tričko nebo dárek – Where can print an original t-shirt or gift

Kde si pořídit originální potisk na dárky, nebo trička. Tričko – dnes nejoblíbenější dívčí i chlapecké oblečení a co si budeme povídat, tak i mezi dospělými je velmi žádané.

V dnešní době se ale velmi potýkáme s kvalitou zboží, dostupnou v běžných obchodech. Co si budeme povídat, prakticky všechny firmy dnes šijí v Číně a kvalita je hodně ubohá. Co se týká originality, tak je to všechno na jedno brdo. Anglické slogany, které nic nevypovídají a když, tak jim často nikdo nerozumí.

Kde jsou ty doby, kdy člověk našel v obchodě originální obrázky, všelijakých příšerek které i při své trošku hnusné podobě byly i vtipné.

Mám pro Vás tip. Našel jsem stránky, kde si můžete jak, nechat vytisknout vlastní návrh na tričku, ale i na mnoha dalších dárkových předmětech, o kterých se Vám ani nesnilo. Dokonce originální povlečení na přikrývky, polštáře s celoplošným potiskem, leginy, podložky pod myš, prostě nepřeberné množství předmětů buď s vlastními návrhy, nebo si vybrat a nechat poslat některý z návrhů nezávislých umělců kteří tady své návrhy nabízejí.

Pokud se týká triček jsou od firmy  American Apparel a ta je myslím si zárukou určité kvality. Také ostatní předměty jsou i podle recenzí na internetu ve špičkové kvalitě.

Ted to hlavní co Vás asi bude zajímat. CENA. Jak bych to řekl cena u triček se pohybuje mezi 19-25 dolary,

to je od asi 480 – 650Kč když se podíváte na různé tvořiče triček na netu tak je cena srovnatelná i s českými portály, které jsou stejně odnožemi portálů zahraničních, většinou se jedná o

http://www.spreadshirt.co.uk/my-designs-C4435

Záleží na typu trička, které si vyberete. Co je ale velmi zajímavé je cena dopravy. Pohybuje se mezi  5,5 dolaru(asi 140Kč) za polštář max velikosti 20 x 20 palců dáte 7,7 dolaru (cca 190Kč)

Takže teď kam Vás vlastně posílám

Jedná se o server  REDBUBBLE

Jen pro ukázku Vám tady dám několik odkazů, co všechno se tam dá pořídit

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/15944258-eagle-head-predators?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17174150-star-3d-model?p=leggings&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17141606-3d-lacy-pattern?p=throw-pillow&ref=artist_shop_grid

http://www.redbubble.com/people/hujer/works/17248550-viking-helmet?p=t-shirt&ref=artist_shop_grid

 

Slevové portály, Slevový portál

Slevové portály, Slevový portál

Sleva dne, nákupy se slevou, ber slevu, kdo by dnes nechtěl koupit něco a pokud možno všechno se slevou. Zlaté slevy, nemyslete si, obchodníci i tak vydělávají, ale hezké od nich je, že Vám nabídnou levnější nákup
a certifikovaných slevových portálů. Ne jeden slevový portál ani dva, několik slevových portálů včetně jejich nabídek jsou zde připraveny, stačí si vybrat. Proč složitě hledat na internetu slevu na konkrétní výrobek, pokaždé zvlášť, když si můžete svoji slevu hledat vždy na stejném místě. Budu se snažit u každého odkazu umístit popis na co se jednotlivý obchod specializuje.
Slevový portál je v dnešní uspěchané době, kdy všichni šetříme časem i penězi naším velkým pomocníkem.

Tento portál se specializuje na slevy kosmetiky, dárkových předmětů od kuchyňského nádobí až po drobnou elektroniku, a pobytových zájezdů.


 

 

originální dárky, vtipné dárky, nevšední dárky, zajímavé dárky, žertovné dárky, zábavné dárky, cool dárky

Tady zase najdete spoustu dárků pro své blízké a známé. Slevy jsou mezi 40% – 80% a mužu říct, že jsem na ty ceny sám koukal hodně překvapeně


 

 

 

Dovolená, levná dovolená, dovolená s dětmi,  pobyt,výlet se slevou do ČR ,SR, ZahraničíTip, Dovolená u moře, Wellness, Poznávací zájezdy, Tipy na víkend, Výlety,

To vše můžete s výhodnou slevou, někdy za méně než polovinu běžné ceny získat tady, včetně romantických pobytů pro dva,nebo třeba jen pobyt speciálně pro ženy a podobně