Adobe Photoshop – efekt olejomalby – Adobe Photoshop – a hatás festmények

KROK 1:Otevřete fotografii, na niž chcete aplikovat efekt.

KROK 2: V nabídce Obraz (Image) zvolte Přizpůsobení (Adjustments) a vyberte Odstín a sytost (Hue/Saturation). Jakmile se objeví dialogové okno, zvyšte Sytost (Saturation) na 50 (viz obrázek) a klepněte na OK, což povede k jasnějším barvám ve fotografii.

KROK 3: V nabídce Filtr (Filter) zvolte Galerie filtrů (Filter Gallery). V dialogovém okně Galerie Filtrů klepněte na sadu Deformace (Distort) a poté klepněte na miniaturu Sklo (Glass). Míru Deformace (Distortion) nastavte na 3, Hladkost (Smoothness) na 3, z rozbalovací nabídky Textura (Texture) vyberte Plátno (Canvas) a nastavte Měřítko (Scaling) na 79 % (viz obrázek). Ještě neklepejte na OK.

234x60

KROK 4: Klepněte na ikonu Nová vrstva efektu ve spodní části dialogového okna (hned vedie ikony Koše). Klepněte na sadu Umělecké (Artistic) a dále na miniaturu Šmouhy barvy (Paint Daubs). Nastavte Velikost stopy (Brush Size) na 4, Ostrost (Sharpness) na 1 a jako Typ štětce (Brush Type) vyberte Jednoduchý (Simple)

KROK 5: Klepněte na ikonu Nová vrstva efektu ve spodní části dialogového okna. Klepněte na sadu Tahy štětce (Brush Strokes) a potom na miniaturu Úhlové tahy (Angled Strokes). Nastavte Vyvážení směru (Direction Balance) na 46, Délku tahu (Stroke Length) na 3 a Ostrost (Sharpness) na 1.

KROK 6: Klepněte na ikonu Nová vrstva efektu ve spodní části dialogového okna. Abyste vytvořili texturu podobnou plátnu, klepněte na sadu Textura (Texture) a poté na miniaturu Texturování (Texturizer). Jako Texturu (Texture) zvolte Plátno (Canvas), Měřítko (Scaling) nastavte na 65 %, Reliéf (Relief) na 2 a jako Světlo (Light) vyberte Vlevo nahoru (Top Left). Klepnutím na OK aplikujte na vaši fotografii všechny čtyři filtry.
KROK 7: Stiskem Ctrl-J (Mac: Apple-J) duplikujte tuto vrstvu. Potom stiskem Shift-Ctrl-U (Mac: Shift-Apple-U) odbarvěte tuto vrstvu (odstraňte z ní všechny barvy). V paletce Vrstvy (Layers) změňte režim prolnutí (Mode) této vrstvy z Normálního (Normal) na Překrýt (Overlay)

KROK 8: V nabídce Filtr (Filter) zvolte Stylizace (Stylize) a vyberte Reliéf (Relief). Jakmile se objeví dialogové okno Reliéf (Relief), nastavte Úhel (Angle) na 135°, Výšku (Height) na 1 a Míru (Amount) na 500 % a klepněte na OK. Nakonec v paletce Vrstvy (Layers) snižte Krytí (Opacity) této vrstvy na 40 %, čímž vytvoříte efekt olejomalby.

 

1. lépés: Nyissa meg a fényképet, amely alkalmazni szeretné a hatást.

2. lépés: A Picture (Kép), válassza ki a Customize (Korrekciók), és válassza ki a színárnyalat és telítettség (Hue / Saturation). Amikor a párbeszédablak, növeli a (telítettség) 50 (lásd a képen), majd kattintson az OK gombra, ami a világosabb színek a képen.

3. lépés: A Filter (Szűrő), válassza ki a Filter Gallery (Filter Gallery). A párbeszédablak, kattintson a Filter Gallery set deformáció (Distort), majd kattintson az áttekintő of Glass (Üveg). Béke deformáció (Distortion) beállítható 3, Simaság (Simaság) 3 A legördülő menüből Texture (Textúra) válassza Canvas (vászon), és állítsa Scale (Lépték) 79% -ra (lásd a képet). Ne kattintson az OK gombra.

4. lépés: Kattintson a New Effect réteg az alján a párbeszédablak (csak át a szemetet ikon). Kattints egy sor Art (művészi) és az áttekintő csíkok színe (Festék daubs). Állítsa be a Brush Size (Brush Size) 4, élesség beállítása (élesség) 1 és a típus ecset (Brush Type) válassza Simple (Egyszerű)

5. lépés: Kattintson a New Effect réteg az alján a párbeszédablak. Kattints egy sor Brush Strokes (ecsetvonásokkal), majd az áttekintő Döntött Strokes (Döntött Strokes). Állítsa Balance irányt (Balance) a 46., a hossza a szélütés (stroke hossz) 3 és élesség (élesség) az első

 6. lépés: Kattintson az Új réteg ikonra alján a hatását a párbeszédablakban. Hogy hozzon létre egy textúra hasonló a vásznon, majd állítsa Texture (Textúra), majd az áttekintő Dekorszórás (Texturizer). Mint textúra (Texture) Válassza Canvas (vászon) Scale (Lépték), beállítva 65%, Emboss (Relief) 2 mint Fény (Light), hogy kiválassza a bal felső (bal felső). Kattintson az OK gombra a kép, mind a négy szűrőt.
7. LÉPÉS: Nyomja meg a Ctrl-J (Mac: Apple-J) megismételni ezt a réteget. Majd nyomja meg a Ctrl-Shift-U (Mac: Shift-Command-U) Telítettségcsökkentés réteg (elengedése után minden színben). A Layers palettán (Layers) módosításához a keverési mód (Mode) ez a réteg a Normal (Normál) a Overlay (Overlay)

8. LÉPÉS: A Filter (Szűrő) Válassza Stylizace (izzó), és válassza ki Emboss (Relief). Amikor a párbeszédablak Relief (Relief), beállítani az Angle (Szög) 135 °, magasság (magasság) 1 and Peace (összeget) 500%, és kattintson az OK gombra. Végül a Rétegek palettán (Layers), csökkenti a Opacity (Átlátszóság) ez a réteg 40%, ami a hatását olajfestmény.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *