Hrad Cimburk u Koryčan – Castle Cimburk u Koryčan

I would like foreign users show that the Czech Republic is not only Prague, but there are a lot of beautiful places that breathe history, and that is worth seeing if you are in our beautiful country, at least as concerns the sights go.

Chtěl bych zahraničním uživatelům ukázat že Česká Republika není jen Praha, ale že je tady spousta krásných míst, které dýchají historií, a které stojí za to vidět, pokud se do naší krásné země, aspoň co se památek týká vydáte.

 

Ruins of the castle in the woods near the Chřiby Koryčan. Founded in the first half. 14th cent., Was first mentioned r. 1358. Its architect, Bernard of Cimburka, called the new castle by the original Cimburk lost when replacing estate near Střílky and Towns Trnávky. When building was inspired by the royal castle Bezděz. During the Hussite wars castle was seized by Hussites, then restored again damaged during the conquest army of Matthias Corvinus about r. 1468. This conquest was the impetus for a new fortification of the castle between the years 1493-1520. The last major modifications occurred in the middle. 17th century. Around r. 1705 the castle was in connection with the construction of the castle in Koryčany abandoned for some time, but it still inhabited gamekeeper. From pol. 18th century. gradually dilapidated now underway rescue work.

 

 

Zříceniny hradu v chřibských lesích u Koryčan. Založen v 1. pol. 14. stol., poprvé připomínán r. 1358. Jeho stavitel, Bernart z Cimburka, nazval nový hrad podle původního Cimburka, ztraceného při výměně panství v okolí Střílek a Městečka Trnávky. Při stavbě se inspiroval královským hradem Bezděz. Za husitských válek byl hrad dobyt husity, poté obnoven, znovu poškozen při dobytí vojsky Matyáše Korvína asi r. 1468. Toto dobytí bylo impulsem k novému opevňování hradu mezi roky 1493-1520. K posledním větším úpravám došlo v pol. 17. stol. Kolem r. 1705 byl hrad v souvislosti se stavbou zámku v Koryčanech opuštěn, po nějakou dobu ho ale ještě obýval hajný. Od pol. 18. stol. pustnul, v současnosti probíhají záchranné práce.

 

GPS:   N 49° 06′ 13.4″ E 17° 12′ 58.7″

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *