historical monuments, Mikulcice, excavations ancient Slavs – historické památky, Mikulčice, vykopávky staří slované

 

 

 

 

 

GPS

48°48’16.017″N 17°5’8.643″E

 

Slavic fortified
in Mikulcice
National Historic Landmark. In the 8th and 9th century Great Moravian castle with extensive area under the castle on islands in the river bed of the river Morava a total area of 50 ha. An important place beginning of our statehood. Instead of the possible effects of the Slavonic apostles. Constantine – Cyril and St. Methodius. Instead called Moravia (Morava grad) or ancient city Rašticová (urbs antiqua Rastizi). Basics of princely palaces and 12 stone churches, burial place with a total of over 2,500 graves unearthed the remains of a massive mound, ball bridges. Excellent permanent archaeological exhibition. Nature Reserve Skařiny, meanders of the Morava River, the beauty of fauna and flora. Events for children, youth and adults. Unique magic combination of history, culture and nature. Instead of aspiring for entry on the list of UNESCO.

 

Slovanské hradiště
v Mikulčicích
Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *