Archeo museum, the life of ancient Slavs, Archeoskanzen Modrá

 

 

File:Archeoskanzen Modrá.jpg

 

 

 

 

 

Archeo museum, the life of ancient Slavs

GPS navigation

49.1031575N, 17.4069678E

 

Archeo skanzen Modrá – Great Moravian settlement middle Morava River is located near the Uherské Hradiště Road Staré Město Velehrad. It is an important subject vividly illuminating one of the most important periods of our national history. Skansen lives everyday life, with educational performances, programs, experimental melting of metals, ceramics, agricultural production and constantly carried out archaeological research. Come and discover our ancient past.

Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *