Evropa ve stínu totality.

 

Totalitní režimy, totalitní společnost, je Evropa demokratická?

Myslím že demokracie z Evropy zmizela s rozpadem východního bloku. Jakmile se země bývalé Východní Evropy začaly přidávat k tehdy bývalému západu, začal se západ chovat k těmto zemím totalitně. Postupně se začala chovat totalitně i ke svým vlastním původním členům, kteří nebyli až tak ekonomicky silní a s nístupem německé okupační měny, tím myslím eura demokracie zmizela uplně.

Proč myslím že Evropa není demokratická??. Co se týká svobody slova tak demokratická je. Jenomže, slov se člověk nenají a slova mu neumožní důstojně a svobodně žít.

Jedním ze základů demokracie je i svoboda ekonomická a možnost v rámci svých schopností dělat, vyrábět, pěstovat a prodávat všechno, co jsem s čím jsem schopen se uplatnit na trhu, pokud to neodporuje trestně právním předpisům a všeobecně uznávaným morálním normám. Tedy mé výrobky nesmí být zdraví škodlivé, nebezpečné vyvolávat závislost a podobně.

Není to zase tak dávno, kdy všichni nadávali na Radu vzájemné hospodářské pomoci, tzv. RVHP. Jenže, uvědomme si že tento hospodářský blok z velké míry respektoval možnosti a schopnosti jednotlivých členů, vycházel z velké části z historicky tradičních zaměření jednotlivých zemí a využíval jejich tradiční produkty a výrobní možnosti.

Co z toho respektuje EU? Prakticky nic, alespoň co se týká zemí bývalé východní evropy. Těmto zemím byly nastaveny kvóty a limity prakticky na všechno. Nesmíme vyrábět a prodávat ocel v měřítku jakého jsme schopni. Kdeje někdejší Poldi Kladno nebo Vítkovické železárny.

Úpně nejsmutnější kapitolou je naše cukrovarnictví.

Vždyť volný a svobodný trh bvy znamenal i nižší ceny a to pro všechny. Ti drazí by prostě své produkty neprodali.

Ano byl bych pro euro a Evropskou Unii za předpokladu že bude existovat volný trh a každý bude moci dělat to co umí bez omezení. Dokud tomu tak nebude, bude pro mne Evropa nedemokratickým celkem, který se řídí diktátem svých tzv. silných členů. Kde jednotliví členové nemají stejná práva a kde menší státy jsou utiskovány těmi většími a silnějšími a fungují jen jako odbytiště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *