Fotografie, autorská grafická tvorba, Author’s graphic works

Vážení návštěvníci

Najdete zde má autorská  grafická díla, fotografie pro vaše potěšení  a odkazy na jejich detailní prohlídku a možnost zakoupení.
Jsou tu obrazy, trička,hrníčky, závěsy, polštáře a mnoho dalšího. Využívám zahraničních serverů protože si nejsem jist, kvalitou našich českých zhotovitelů, a také možnost propagace mé tvorby je tak rozšířena na celý svět. Většina fotografií a obrázků na tomto webu vás odkáže přímo na výrobky, které si z daným motivem můžete objednat. Je tu také možnost mě kontaktovat a vytvořím Vám předměty, s vaším motivem. Stačí mi slušná fotka cca 10 mpx velká z mobilu.

19color

Chystám se také na provozování služby fotografa na svatby a jiné důležité životní události. Budete se divit,
ale myslím že i na pohřbu by měl být fotograf,který zvěční tuto sice smutnou ale významnou událost. Už dnes se můžeme domluvit na nějaké předběžné schůzce a zjistit jestli Vám budu vyhovovat.

Web je zatím ve stadiu předělávání, ale brzy bude v plné síle.

 

 

                                                                                 Dear visitors
You will find here my authorial graphic works, photos for your pleasure and links to their detailed tour and the possibility of purchase.
There are paintings, T-shirts, mugs, curtains, pillows and much more. I use foreign servers because I am not sure about the quality of our Czech contractors, and also the possibility of promoting my work is thus extended to the whole world. Most of the photos and images on this site will refer you directly to the products you can order from that theme. There’s also the opportunity to contact me and I’ll create you items with your motive. I just need a decent photo of about 10 mps the size of my mobile.
I am also going to run the service of a photographer for weddings and other important life events. You’ll be amazed
but I think even at the funeral should be a photographer, who will post this sad but important event. We can arrange a preliminary meeting today and see if I’m comfortable with you.
The web is still in the stage of remodeling, but it will soon be in full force.

 

 

 

3 thoughts on “Fotografie, autorská grafická tvorba, Author’s graphic works

  1. Dobrý den , mám dotaz jestli bych na Vasem blogu mohla bych mít 2 odkazy na eShop? Děkuji a nezlobte se že Vas také otravuji.

    • Nic proti tomu nemám, sám ted jeden zakládám, takže bychom se pak mohli domluvit na protislužbě
      Bouda Rostislav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *